NEVENKA MILOŠEVIĆ NOVA DIREKTORKA OŠ „KIRILO SAVIĆ“ U IVANJICI

Štampa

Невенка Милошевић директор школеProfesor raazredne nastave Nevenka Milošević imenovana je na mesto direktorke Osnovne škole „Kirilo Savić“ u Ivanjici.Na dužnost stupa danas a mandat joj traje 4 godine.