Osma sednica SO Ivanjica 11.maja

Štampa

Skupstina Ivanjica5 1

Osma sednica SO Ivanjica biće održana 11.maja u Sali Doma kulture u Ivanjici.

Na dnevnom redu se nalazi 14 tačaka, a odbornici će polemisati o predlogu odluke o rebalansu budžeta Opštine Ivanjica za 2021. godinu, kao i o izmeni i dopuni Kadrovskog plana za Opštinsku upravu Opštine Ivanjica i Opštinsko pravobranilaštvo Opštine Ivanjica za 2021. godinu. Razgovaraće se i o predlozima odluke o izmenama i dopunama lokalnih komunalnih taksi i naknadama za korišćenje javnih površina. Biće razmatran Izveštaj o poslovanju JKP“Ivanjica“ Ivanjica za 2020. godinu i finansijski  izveštaj za 2020.godine sa Izveštajem ovlašćenog revizora. Takođe će se govoriti o  Izveštaju o radu za 2020. godinu Turističke organizacije Regija zapadne Srbija Užice i Programu rada za 2021. godinu Turističke organizacije Regija zapadne Srbija Užice. Odbornici će diskutovati o predlozima odluka o pribavljanju u javnu svojinu Opštine Ivanjice,putem neposredne pogodbe  po raznim rešenjima. Biće takođe i formirana stalna radna tela Skupštine. Ovoj sednici prethodiće i sednica Opštinskog Veća Opštine Ivanjica koja će biti održana 05.maja jer da bi se neke od tačaka našle na skupštini pred odbornicima njih prve bi trebalo da podrze vecnici.